Питања за шампионе (I и II разред)

Евалуациони упитник за ученике I3

Евалуациони упитник за ученике I1

ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ЗА ОБНАВЉАЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ ГРАДИВА I РАЗРЕД

ТЕМА: Увод у проучавање књижевности

ПОДСЕТИ СЕ, РАЗМИСЛИ, ОБНОВИ…

1. Обајсни шта је уметност?                                                  download (1)

2. Каква је уметност била у својим почецима?

3. Како се зове доживљај који уметничко дело изазива?                                                          images

4. Наведи поделу уметности према простору и времену.

5. Наведи поделу уметности према изражајним средствима.

6. Које уметности спадају у просторно-временске?

7. Којој врсти уметности припада књижевност?

8. Објасни зашто је филм (или на пример: опера, позоришна уметност, музикл) синкретична уметност.
602741_10152117081652281_1340755753_n

9. Шта је књижевност у ужем смислу? Шта је у ширем смислу? Упореди основне одлике књижевности (литературе) у ширем смислу са основним одликама  књижевности у ужем смислу.

10.Образложи зашто је књижевност друштвена творевина.

11. Објасни како је књижевно дело израз појединачних осећања.

12. Наведи које улоге књижевност има у друштву.

13.Наведи шта је наука о књижевности и објасни које су њене дисциплине и шта проучавају (историја књижевности, теорија књижевности и књижевна критика)?

14. Шта је уметничка епоха?

15. Како се називају различити периоди у развоју уметности? А како периоди у развоју књижевности?

16. Објасни унутрашњи и спољашњи приступ у проучавању дела.

17. Шта су примарни, а шта секундарни извори у истраживању књижевности?

18. Објсни значење појма поетика.

klimt12-hp

19. Подела књижевних родова.

20. Наведи одлике лирског књижевног рода и врсте.

21. Објасни значење појма лирика.

22. Наведи одлике лирског књижевног рода.

23. Објасни разлику између лирске песме уметничке књижевности и лирске

народне песме.

24. Наброј вресте лирских песама. Које су врсте народних лирских песама?

А које лирских песама писане књижевнсти?

25. Којој лирској врсти припада песма Сунце се дјевојком жени? Шта су основни мотиви песме? Које су стилске фигуре доминантне?

26. Објасни значење појма епика.

27. Наведи одлике и поделу епског књижевног рода.

28. Ко је Бановић Страхиња? Зашто је он неко?  Одреди индиректну (посредну) карактеризацију његовог лика.

29. Одреди тему песме Бановић Страхиња.

30. Које поруке носи песма?

bas celik

31. Које су приповедачке технике?

32. Шта је ретардација (епизода)? Шта се њеном употребом постиже у делу?

Овде можете преузети  питања и задаци I

TEMA: Књижевност старог века

ПОДСЕТИ СЕ, РАЗМИСЛИ, ОБНОВИ…antigone1


 1. Објасни значење појма драма.
  220px-Dionysos_mask_Louvre_Myr347
 2. Наведи одлике и поделу драмског књижевног рода. За ког бога из грчке митологије је везан настанак драме?
 3. Која су три драмска једнинства?
 4. Наведи етапе драмске радње (пет етапа, фаза, драмског сукоба).  
 5. Шта је трагедија? Наведи одлике трагедије. Шта је трагична кривица, а шта трагични јунак?
 6. Ко је протагониста, а ко антагониста?
 7. Ко је написао трагедију „Антигона“?
 8. Како се зову Атнгонина браћа? Који је мит у основи трагедије „Антигона“? за шта се Антигона бори и против кога? Зашто Антигона страда?
 9. Како се зову грађевине које су прављене у старој Грчкој, а претеча су позоришта? parthenon
 10. Формулиши тему приповетке „Први пут с оцем на јутрење“. Ко је написао приповетку? Зашто је приповетка психолошка?
 11. Шта је свезнајући приповедач? Наброј и објасни остале врсте приповедача.
 12. Наведи одлике књижевности стагог века и оквирно време њеног трајања.
 13.  Наведи одлике сумерско-вавилонске књижевности и оквирно време њеног трајања.
 14. Наведи одлике хеленске књижевности и оквирно време њеног трајања.
 15. Наведи одлике хебрејске књижевности и оквирно време њеног трајања.
 16. Како се назива писмо које су створили Сумери?
 17. Како гласи наслов првог великог дела у историји књижевности и највећег дела сумерско-вавилонске књижевности?
 18. Који лик је назван синтагмом „човек бола и радости“, а који синтагмом „дивљи човек степе“ у „Епу о Гилгамешу“? Гилгамеш у себи носи две природе, две судбине. Које? klinasto-p
 19. Утнапиштим (човек кога су богови поштедели, па је преживео потоп) је научио Гилгамеша како да дође до бесмртности, вечног живота, до травке бесмртности. Ко је Гилгамешу украо травку бесмртности?
 20. Како се звао старовавилонски господар Кедрове шуме којим се долазило до Брега богова?
 21. Како се звао древни град којим је владао Гилгамеш?
 22. Која су два херојска дела извршили Гилгамеш и Енкиду?
 23. Како Гилгамеш жали за мртвим пријатељем?
 24. Како се зове најстарија библиотека на свету и где је пронађена?
 25. Ублажавање, означавање „зле ствари“ блажим појмом је стилска фигура. Која?
 26. Која су два централна мотива у „Епу о Глилгамешу“?
 27. Који су митови заступљени у „Епу о Глигамешу“?
  achilles
 28. Којој врсти дела и којем књижевном роду припада Хомерово дело „Илијада“?
 29. Ко управља догађајима и људским животима у „Илијади“?
 30. Који је мит у основи „Илијаде“?
 31. Шта је основни мотив овог спева?
 32. Како се зове други Хомеров еп?
 33. Како се зову два најважнија јунака „Илијаде“?
 34. Како се у историји књижевности назива грчка књиженост?
 35. Колико година је трајао Тројански рат и коју годину ратовања Хомер описује?
 36. У ком веку је настала „Илијада“?hektor i andromaha
 37. Шта значи израз Ахилова пета?
 38. Од које речи потиче реч Библија и шта она значи?
 39. Који је други назив за „Библију“? Напиши називе два дела „Библије“.
 40. Ко је на српски језик превео „Стари завет“, а ко „Нови завет“?
 41. Како се зове света хришћанска књига, настала након Исуса Христа и огласила раздобље нове цивилизације?
 42. Како се зове света јеврејска књига, настала у старом веку?
 43. Којег библијског праведника је Бог изабрао да преживи Потоп јер је био веран и праведан?
 44. Зашто је Бог послао потоп на земљу?
 45. Шта симболише Нојева барка?
 46. Наведи називе јеванђеља која се налазе у „Новом завету“.5156_biblija-ap_f
 47. Из ког је јеванђеља „Беседа на гори“? Шта је беседа?
 48. Наведи поруке „Беседе на гори“.

Овде можете преузети: питања и задаци II

Тема: Средњевековна књижевност

ПОДСЕТИ СЕ, РАЗМИСЛИ, ОБНОВИ…

А. ПОЧЕЦИ СЛОВЕНСКЕ ПИСМЕНОСТИ                                        th (14)

 1. Ко су Ћирило и Методије?
 2. Шта је Моравска мисија? Како је до ње дошло и када је била, која је година значајна за ову мисију?
 3. Која су прва словенска писма? Шта је ћирилица, а шта глагољица?
 4. Шта је старословенски језик?
 5. Објасни како су настале редакције стараословенског језика?
 6. Наведи основне идеје Слова о писменима. Ко га је написао и када?
 7. Наброј најпознатије споменике јужнословенске културе и писмености. Из ког су века и којим су писмом написана.
 8. Наброј најстарије и најпознатије споменике српске писмености, из ког су века и којим су писмом и језиком писани.

sveti-sava_520x320Б. СРПСКА СРЕДЊОВЕКОВНА КЊИЖЕВНОСТ

 1. Када је настала средњовековна књижевност и шта је условило њен настанак?
 2. Које су одлике (карактеристике) ове књижевности? Колико је трајала у европској култури, а колико у српској?
 3. Шта су најчешћи мотиви средњовековне књижевности?
 4. Наведи  карактеристике средњовековног стила.
 5. Какав је однос према ауторству у периоду средњег века?
 6. Које су се књижевни родови развили у овом периоду?
 7. Шта су: похвала, тропар, хагиографија, канон, молитва, летопис, родослов?
 8. У чему је значај средњовековне књижевности?
 9. У чему је значај живота и дела светог Саве за српску књижевност?
 10. Шта је житије?
 11. Наведи основне мотиве и идеје у „Житију светог Симеона“ које је написао свети Сава. Како и зашто је житије написано и које тематске целине има? Које поруке свети Симеон на самрти упућује сину Растку?
 12. Ко је прва песникиња српске књижевности?                                                         jefimija
 13. Шта је утицало да се Јелена жена Угљеше Мрњавчевића замонаши?
 14. Којем средњовековном књижевном жанру припада Јефимијино дело у којем хвали кнеза Лазара?
 15. Колико тематских целина има Похвала кнезу Лазару и о чему те целине говоре?
 16. Наведи лирске елементе Јефимијине Похвале.
 17. У чему је значај Јефимијине Похвале кнезу Лазару?
 18. Наведи наслове Јефимијиних дела.
 19. Ко је деспот Стефан Лазаревић? По чему је познат?
 20. Која је дела Стефан Лазаревић написао?
 21. Шта у преводу значи Слово љубве?
 22. Којој књижевној врсти припада ово дело?
 23. Какву форму има Слово љубве?th (6)
 24. Шта је акростих?
 25. Који су основни мотиви дела Слово љубве?images
 26. Наведи тематске целине Слова љубве.
 27. Коме је посвећено Слово љубве?
 28. Какав је израз у делу Слово љубве?
 29. Наведи поруке овог дела (дела Слово љубве).

Овде можете преузети: питања и задаци III

ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ЗА ОБНАВЉАЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ ГРАДИВА II РАЗРЕД

Тема: Просветитељство

ПОДСЕТИ СЕ, РАЗМИСЛИ, ОБНОВИ…

А. БАРОК И КЛАСИЦИЗАМ ( обавезно за одељења II2 и II5)

1. Наведи време трајања и основне одлике барока у књижевности.

2. Наведи време трајања и основне одлике класицизма у књижевности.

3. У чему је значај рада Гаврила Стефановића Венцловића? Какав је његов однос према књизи и шта су одлике доброг учења према Венцловићевом схватању у беседи Похвала књизи? Зашто је он истовремено представник и барока и просветитељства?

Б. ПРОСВЕТИТЕЉСТВО

1. Шта је рационализам, а шта емпиризам?

2. Ко су енциклопедисти и шта је енциклопедија?

3. Наведи време трајања и основне одлике просветитељства у књижевности. Каква је била књижевност епохе просветитељства?

4. Епоха просветитељства обухвата класицизам и сентиментализам. Објасни ове појмове.

5. У чему је значај књижевно-научног рада Доситеја Обрадовића?

6. Зашто је Писмо Харалампију Доситејев својеврстан манифест? Шта је манифест?

7. У којој форми је написано Писмо Харалампију?

8. Које просветитељске идеје је Доситеј изнео у Писму?

9. Какво је Доситејево мишљење о значају књиге објављене на народном језику?

10. Којој врсти дела припада Доситејево дело Живот и прикљученија? Шта је аутобиографија?

11. Какви су Доситејеви први утисци о манасиру у који је дошао?

12. Како је Доситеј окарактерисао игумана Теодора Милутиновића? Који од његових ставова су блиски ставовима просветитеља? Због чега су, према игумановом суду, ученост, образовање и рад кључне људске и општеживотне вредности?

13. Које просветитељске идеје је Доситеј изнео у роману Живот и прикљученија и на који начин?

14.У чему је значај Јована Стерије Поповића за српску књижевност? Зашто је он истовремено представник и класицизма и просвеитељства у српској књижевности?

15. Којој врсти дела припада дело Кир Јања?

16.Које идеје и ставове Стерија износи у Предсловју комедије Кир Јања?

17.Наведи примере ситуационе комике у овом делу? Шта је извор вербалне комике? Одабери сцене које су те највише засмејале.

18.Размотри међусобне односе ликова. Јањин однос према другим ликовима, посебно према Јуци и Катици. Како се очева окрутна нарав одражава на судбину девојке спремне за удају?

19.Како Мишић успева да доскочи Јањи?

20.У чему је градација у приказивању Јањиног тврдичлука?

21.Које су рђаве особине и негативне појаве снажно везују за тврдичење?

22.Које су опасности од тврдичења за појединца, породицу и друштво приказане у овој драми?

Тема романтизам 

 1. Када се јавља романтизам као књижевни правац?
 2. Наброј најмање три земље у којима је романтизам био врло распрострањен као књижевни правац.
 3. Наброј најмање три писца/песника који припадају европском романтизму. Која су њихова истакнута дела?
 4. Наведи најмање пет одлика романтизма и образложи их.
 5. Објасни појам романтичарског јунака.
 6. Објасни значење синтагме „светски бол“. Caspar_David_Friedrich_-_Wanderer_above_the_sea_of_fog
 7. Које идеје је у „Предговору Кромвелу“ изнео Виктор Иго?
 8. Ко је написао песму Лорелај?
 9. Где је песник пронашао инспирацију за ову песму? Наведи примере и образложи их.
 10. Чиме је привучен лађар стенама?
 11. Који је доминантан мотив у овој песми? Наведи и остале моотиве.
 12. Опиши слику пејзажа са почетка песме. Која је доминантна боја у том пејзажу?
 13. Лорелај има елементе и лирског и епског. Како се назива таква књижевна врста?
 14. Одреди шта у песми доноси драматичан тон.
 15. Ко је написао песму Слобода света?
 16. Каква размишљања и расположења обузимају лирског јунака?
 17. Какву смрт он жели за себе? Зашто?
 18. Опиши функцију контраста у овој песми. Шта се контрастом постиже?
 19. Опиши песничку слику у којој је представљен револуционарни дух лирског јунака.
 20. Које закључке можемо извести о значају слободе за човечанство?
 21. Ко је написао роман у стиховима Евгеније Оњегин?
 22. Које су одлике типичног романтичарског јунака које препознајемо у Евгенију Оњегину?
 23. Како се зове главна јунакиња Евгенија Оњегина? Која осећања извиру из њеног писма упућеног Евгенију?
 24. Како она доживљава Евгенија?
 25. Како се назива строфа којом је написано ово дело?
 26. Којој књижевној врсти припада дело Цигани А. С. Пушкина?
 27. Како се зове главни јунак ове поеме?
 28. Наведи разлоге из којих овај јунак напушта град?Aleksandar_Petrovic_Sandor_Petefi_(1823-1849)
 29. За чим он трага и где то проналази?
 30. Како је описан живот Цигана у овој поеми?
 31. Како се зове главна јунакиња ове поеме?
 32. Шта је узрок трагичног исхода љубави у овој поеми?
 33. Ко је написао Ходочашће Чајлда Харолда?
 34. Којој књижевној врсти припада ово дело?
 35. Опиши лирског јунака овог спева, његова расположења и емоције.
 36. Како он доживљава сјај богатог друштва којим је окружен?
 37. Куда се упутио Чајлд Харолд? Зашто?

О Вуку Караџићу

 1. Најзначајнији подаци о Вуковом животу, школовању и раду.
 2. Ко први предлаже увођење народног језика у књижевност?
 3. Зашто је значајан Вуков одлазак у Беч?
 4. Када је објавио прве књиге које су обележиле његов рад на реформи књижевног језика и правописа? Које су то књиге?
 5. Када је објавио први Српски рјечник? У чему је његов значај?
 6. У чему је значај 1847. године за Вукову реформу?
 7. Која су Вукова дела резултат његовог лексикографског рада?
 8. Шта је лексикон?
 9. Колико има издања Рјечника? Када су издати и колико имају речи сваки појединачно? У чему је значај издавања речника?
 10. Која су дела резултат Вуковог рада на прикупљању и записивању народног, усменог стваралаштва?
 11. У чему је значај Вуковог сакупљачког рада?
 12. Објасни појам књижевне критике и полемике.
 13. Која су Вукова дела критичког (теоретског) и полемичког карактера?
 14. Која два књижевна проблема Вук разматра и истиче као битне елементе дела?
 15. У чему писац (Видаковић) греши према Вуковој критици?
 16. Које су карактеристике (одлике) Вукове критике? Какав је Вук као критичар?

Српски романтизам

1. П.П.Његош, „Горски вијенац“

2. Б.Радичевић, „Песме“-избор, „Кад млидија’ умрети“

3.Ј.Ј.Змај, „Ђулићи“ и „Ђулићи увеоци“

4.Ђ.Јакшић, „На Липару“

5.Л.Костић, „Међу јавом и мед сном“, „Santa Maria della Salute“

 

Тема релизам

 

 

Годишњи тест II разред

* Питања се односе на обрађене писце припаднике просветитељства, романтизма и реализма у свету и код нас.

 1. Биографије писца, основни и најзначајнији подаци из живота и најпознатија дела.
 2. Теме дела која смо обрађивали, поуке и поруке обрађених дела, смислови и универзална значења обрађиваних дела.
 3. Основни мотиви у делима која смо обрађивали из поменутих периода.
 4. Стилске фигуре у обрађиваним песмама и неким приповедачким делима српског романтизма.
 5. Тумачење најупечатљивијих песничких слика из обрађиваних дела (дело је задато, а песничка слика по избору).
 6. На основу одређених стихова/ текста препознати наслов дела и писца.
 7. Паралеле са другим (до сада) обрађеним делима.
 8. Одлике ликова у делу ( односи се на прозна дела).
 9. Време настанка књижевних раздобља и праваца која смо обрађивали, услови њиховог настанка, одлике и представници истих.
 10. *Иво Андрић, „Мост на Жепи“ и М.Миланковић, „Кроз васиону и векове“ (да не заборавите да смо радили и ово)
коментари
  • recporecme каже:

   Neki se odgovori nalaze na stranama ovog bloga. Strane Teorija književnosti i Istorija književnosti sadrže neke odgovore na pitanja, a ostalo se nalazi u Čitanci za prvi razred gimnazija i srednjih stručnik škola čije su autorke Ljiljana Nikolić i Bosiljka Milić, a izdavač je Zavod za izdavanje udžbenika Beograd. Nove čitanke izdale su izdavačke kuće Klett i Eduka i vrlo su dobre i korisne. Učenici koriste i neke priručnike i sajtove koji su im preporučeni. Pitanja su zamišljena tako da moji učenici na osnovu njih obnavljaju gradivo, koje smo prešli na časovima. Ideja je da sami traže odgovore, a ovde ih ostavljaju ako žele da provere da li su tačni ili da ostavljajući odgovore pomognu ostalima. To mogu da urade i na časovima redovne nastave.

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s