Питања за шампионе (I разред)

Евалуациони упитник за ученике I3

Евалуациони упитник за ученике I1

ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ЗА ОБНАВЉАЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ ГРАДИВА I РАЗРЕД

ТЕМА: Увод у проучавање књижевности

ПОДСЕТИ СЕ, РАЗМИСЛИ, ОБНОВИ…

1. Обајсни шта је уметност?                                                  download (1)

2. Каква је уметност била у својим почецима?

3. Како се зове доживљај који уметничко дело изазива?                                                          images

4. Наведи поделу уметности према простору и времену.

5. Наведи поделу уметности према изражајним средствима.

6. Које уметности спадају у просторно-временске?

7. Којој врсти уметности припада књижевност?

8. Објасни зашто је филм (или на пример: опера, позоришна уметност, музикл) синкретична уметност.
602741_10152117081652281_1340755753_n

9. Шта је књижевност у ужем смислу? Шта је у ширем смислу? Упореди основне одлике књижевности (литературе) у ширем смислу са основним одликама  књижевности у ужем смислу.

10.Образложи зашто је књижевност друштвена творевина.

11. Објасни како је књижевно дело израз појединачних осећања.

12. Наведи које улоге књижевност има у друштву.

13.Наведи шта је наука о књижевности и објасни које су њене дисциплине и шта проучавају (историја књижевности, теорија књижевности и књижевна критика)?

14. Шта је уметничка епоха?

15. Како се називају различити периоди у развоју уметности? А како периоди у развоју књижевности?

16. Објасни унутрашњи и спољашњи приступ у проучавању дела.

17. Шта су примарни, а шта секундарни извори у истраживању књижевности?

18. Објсни значење појма поетика.

klimt12-hp

19. Подела књижевних родова.

20. Наведи одлике лирског књижевног рода и врсте.

21. Објасни значење појма лирика.

22. Наведи одлике лирског књижевног рода.

23. Објасни разлику између лирске песме уметничке књижевности и лирске

народне песме.

24. Наброј вресте лирских песама. Које су врсте народних лирских песама?

А које лирских песама писане књижевнсти?

25. Којој лирској врсти припада песма Сунце се дјевојком жени? Шта су основни мотиви песме? Које су стилске фигуре доминантне?

26. Објасни значење појма епика.

27. Наведи одлике и поделу епског књижевног рода.

28. Ко је Бановић Страхиња? Зашто је он неко?  Одреди индиректну (посредну) карактеризацију његовог лика.

29. Одреди тему песме Бановић Страхиња.

30. Које поруке носи песма?

bas celik

31. Које су приповедачке технике?

32. Шта је ретардација (епизода)? Шта се њеном употребом постиже у делу?

Овде можете преузети  питања и задаци I

TEMA: Књижевност старог века

ПОДСЕТИ СЕ, РАЗМИСЛИ, ОБНОВИ…antigone1

 

 1. Објасни значење појма драма.
  220px-Dionysos_mask_Louvre_Myr347
 2. Наведи одлике и поделу драмског књижевног рода. За ког бога из грчке митологије је везан настанак драме?
 3. Која су три драмска једнинства?
 4. Наведи етапе драмске радње (пет етапа, фаза, драмског сукоба).  
 5. Шта је трагедија? Наведи одлике трагедије. Шта је трагична кривица, а шта трагични јунак?
 6. Ко је протагониста, а ко антагониста?
 7. Ко је написао трагедију „Антигона“?
 8. Како се зову Атнгонина браћа? Који је мит у основи трагедије „Антигона“? за шта се Антигона бори и против кога? Зашто Антигона страда?
 9. Како се зову грађевине које су прављене у старој Грчкој, а претеча су позоришта? parthenon
 10. Формулиши тему приповетке „Први пут с оцем на јутрење“. Ко је написао приповетку? Зашто је приповетка психолошка?
 11. Шта је свезнајући приповедач? Наброј и објасни остале врсте приповедача.
 12. Наведи одлике књижевности стагог века и оквирно време њеног трајања.
 13.  Наведи одлике сумерско-вавилонске књижевности и оквирно време њеног трајања.
 14. Наведи одлике хеленске књижевности и оквирно време њеног трајања.
 15. Наведи одлике хебрејске књижевности и оквирно време њеног трајања.
 16. Како се назива писмо које су створили Сумери?
 17. Како гласи наслов првог великог дела у историји књижевности и највећег дела сумерско-вавилонске књижевности?
 18. Који лик је назван синтагмом „човек бола и радости“, а који синтагмом „дивљи човек степе“ у „Епу о Гилгамешу“? Гилгамеш у себи носи две природе, две судбине. Које? klinasto-p
 19. Утнапиштим (човек кога су богови поштедели, па је преживео потоп) је научио Гилгамеша како да дође до бесмртности, вечног живота, до травке бесмртности. Ко је Гилгамешу украо травку бесмртности?
 20. Како се звао старовавилонски господар Кедрове шуме којим се долазило до Брега богова?
 21. Како се звао древни град којим је владао Гилгамеш?
 22. Која су два херојска дела извршили Гилгамеш и Енкиду?
 23. Како Гилгамеш жали за мртвим пријатељем?
 24. Како се зове најстарија библиотека на свету и где је пронађена?
 25. Ублажавање, означавање „зле ствари“ блажим појмом је стилска фигура. Која?
 26. Која су два централна мотива у „Епу о Глилгамешу“?
 27. Који су митови заступљени у „Епу о Глигамешу“?
  achilles
 28. Којој врсти дела и којем књижевном роду припада Хомерово дело „Илијада“?
 29. Ко управља догађајима и људским животима у „Илијади“?
 30. Који је мит у основи „Илијаде“?
 31. Шта је основни мотив овог спева?
 32. Како се зове други Хомеров еп?
 33. Како се зову два најважнија јунака „Илијаде“?
 34. Како се у историји књижевности назива грчка књиженост?
 35. Колико година је трајао Тројански рат и коју годину ратовања Хомер описује?
 36. У ком веку је настала „Илијада“?hektor i andromaha
 37. Шта значи израз Ахилова пета?
 38. Од које речи потиче реч Библија и шта она значи?
 39. Који је други назив за „Библију“? Напиши називе два дела „Библије“.
 40. Ко је на српски језик превео „Стари завет“, а ко „Нови завет“?
 41. Како се зове света хришћанска књига, настала након Исуса Христа и огласила раздобље нове цивилизације?
 42. Како се зове света јеврејска књига, настала у старом веку?
 43. Којег библијског праведника је Бог изабрао да преживи Потоп јер је био веран и праведан?
 44. Зашто је Бог послао потоп на земљу?
 45. Шта симболише Нојева барка?
 46. Наведи називе јеванђеља која се налазе у „Новом завету“.5156_biblija-ap_f
 47. Из ког је јеванђеља „Беседа на гори“? Шта је беседа?
 48. Наведи поруке „Беседе на гори“.

Овде можете преузети: питања и задаци II

Тема: Средњевековна књижевност

ПОДСЕТИ СЕ, РАЗМИСЛИ, ОБНОВИ…

А. ПОЧЕЦИ СЛОВЕНСКЕ ПИСМЕНОСТИ                                        th (14)

 1. Ко су Ћирило и Методије?
 2. Шта је Моравска мисија? Како је до ње дошло и када је била, која је година значајна за ову мисију?
 3. Која су прва словенска писма? Шта је ћирилица, а шта глагољица?
 4. Шта је старословенски језик?
 5. Објасни како су настале редакције стараословенског језика?
 6. Наведи основне идеје Слова о писменима. Ко га је написао и када?
 7. Наброј најпознатије споменике јужнословенске културе и писмености. Из ког су века и којим су писмом написана.
 8. Наброј најстарије и најпознатије споменике српске писмености, из ког су века и којим су писмом и језиком писани.

sveti-sava_520x320Б. СРПСКА СРЕДЊОВЕКОВНА КЊИЖЕВНОСТ

 1. Када је настала средњовековна књижевност и шта је условило њен настанак?
 2. Које су одлике (карактеристике) ове књижевности? Колико је трајала у европској култури, а колико у српској?
 3. Шта су најчешћи мотиви средњовековне књижевности?
 4. Наведи  карактеристике средњовековног стила.
 5. Какав је однос према ауторству у периоду средњег века?
 6. Које су се књижевни родови развили у овом периоду?
 7. Шта су: похвала, тропар, хагиографија, канон, молитва, летопис, родослов?
 8. У чему је значај средњовековне књижевности?
 9. У чему је значај живота и дела светог Саве за српску књижевност?
 10. Шта је житије?
 11. Наведи основне мотиве и идеје у „Житију светог Симеона“ које је написао свети Сава. Како и зашто је житије написано и које тематске целине има? Које поруке свети Симеон на самрти упућује сину Растку?
 12. Ко је прва песникиња српске књижевности?                                                         jefimija
 13. Шта је утицало да се Јелена жена Угљеше Мрњавчевића замонаши?
 14. Којем средњовековном књижевном жанру припада Јефимијино дело у којем хвали кнеза Лазара?
 15. Колико тематских целина има Похвала кнезу Лазару и о чему те целине говоре?
 16. Наведи лирске елементе Јефимијине Похвале.
 17. У чему је значај Јефимијине Похвале кнезу Лазару?
 18. Наведи наслове Јефимијиних дела.
 19. Ко је деспот Стефан Лазаревић? По чему је познат?
 20. Која је дела Стефан Лазаревић написао?
 21. Шта у преводу значи Слово љубве?
 22. Којој књижевној врсти припада ово дело?
 23. Какву форму има Слово љубве?th (6)
 24. Шта је акростих?
 25. Који су основни мотиви дела Слово љубве?images
 26. Наведи тематске целине Слова љубве.
 27. Коме је посвећено Слово љубве?
 28. Какав је израз у делу Слово љубве?
 29. Наведи поруке овог дела (дела Слово љубве).

Овде можете преузети: питања и задаци III

коментари
 1. Bekica каже:

  Gde mogu naci odgovore?

  • recporecme каже:

   Neki se odgovori nalaze na stranama ovog bloga. Strane Teorija književnosti i Istorija književnosti sadrže neke odgovore na pitanja, a ostalo se nalazi u Čitanci za prvi razred gimnazija i srednjih stručnik škola čije su autorke Ljiljana Nikolić i Bosiljka Milić, a izdavač je Zavod za izdavanje udžbenika Beograd. Nove čitanke izdale su izdavačke kuće Klett i Eduka i vrlo su dobre i korisne. Učenici koriste i neke priručnike i sajtove koji su im preporučeni. Pitanja su zamišljena tako da moji učenici na osnovu njih obnavljaju gradivo, koje smo prešli na časovima. Ideja je da sami traže odgovore, a ovde ih ostavljaju ako žele da provere da li su tačni ili da ostavljajući odgovore pomognu ostalima. To mogu da urade i na časovima redovne nastave.

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришете користећи свој WordPress.com налог. Одјави се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришете користећи свој Facebook налог. Одјави се /  Промени )

Повезивање са %s